growing by sharing

growing by sharing

Nog niet zo lang geleden mocht ik een internationaal seminar bijwonen over informatiemanagement. Er waren diverse bekende sprekers en experts op hun gebied. Er werden enkele lezingen en presentaties (in zogenaamde break-outsessies) gegeven en ondermeer een film vertoond met interviews van CIO’s van grote Nederlandse bedrijven.

Er zijn mij van deze dag twee dingen met name bijgebleven.

1e: Het was heel leuk om te zien dat de CIO’s ieder hun eigen smaak / idee hebben over hun rol in en invoed op het bedrijf. Het meest interessante voor mij was om op te merken dat hen niet altijd die rol gegund wordt, die zijzelf willen vervullen. Een enkeling vond dat lastig. Dat kon je merken omdat die enkeling, als een soort mantra, tot vier keer toe zei dat “als dit je niet beviel, je toch vooral een andere baan moest kiezen”. De andere CIO’s waren in hun opmerkingen subtieler of zaten er minder mee. Mij werd duidelijk dat een CIO toch ook het politieke spel in de organisaties goed mee moeten kunnen spelen.

2e: Nog meer bijzonder vond ik dat uit een aantal presentaties én lezingen naar voren kwam dat ‘netwerken’ en ‘online gemeenschappen’ als een bedreiging worden gezien. En dan vooral de netwerken waarin tussen professionals en deskundigen forums worden gevormd, waarin samenwerking en informatie-uitwisseling op een bepaald gebied plaatsvindt.

Aan de hand van de reactie op mijn opmerking dat kennis gecreeerd wordt door én binnen deze netwerkgroepen, en innovatie gestimuleerd wordt door externe deskundigen en klanten mee te laten denken, kreeg ik van de heren geleerden te horen dat dit een groot veligheidsrisico was. Het moest vooral worden voorkomen dat vertrouwelijke gegevens buiten het bedrijf gedeeld worden.

In de pauzes heb ik met enkele van de heren van gedachte kunnen wisselen en gewezen op artikelen in o.a. HBR en boeken over kennismanagement en innovatie (Nonaka, Drücker, Quin) en verwezen naar de bedrijfswiki’s en wiki’s op internet. Toch gaven zij (nog) niet de indruk dat zij de idee, dat kennis juist via deze netwerken kan groeien en door alle deelnemers (de bedrijven dus ook) kan worden benut, omarmen.

Ik heb zojuist het boek “Wikinomics. How mass collaboration changes everything” van Don Tapscott gelezen. Ik vond het een geweldig boek en het geeft precies weer wat ik dacht. Ik kan het de heren (en enkele dames) CIO’s, geleerden en informatiemanagers van harte aanbevelen.

Mary

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *