Architectuur in de praktijk

Architectuur in de praktijk

Op 12 mei heb ik deelgenomen aan de boekbespreking c.q. seminar “Architectuur in de praktijk”. Het boek is geschreven door Hans Tönissen en Guido Bayens. Met Hans heb ik in het verleden, maar ook zeer recent, samengewerkt in projecten. Fijne collega! Met Guido Bayens heb ik o.a. over mijn scriptie gecorrepondeerd en heb bij verschillende gelegenheden met hem kunnen praten. Daarnaast waren er ook nog enkele collega’s van mijn vorige werkgever aanwezig dus leek het net een reunie. Dat vond ik wel leuk.smiley

Behalve de boekbespreking werden nog andere onderwerpen besproken. Als je daar meer over wilt lezen dan kun je mijn verslag hier lezen (in ENG)

Het was een zeer interessante dag.

Wat ik verder nog wel met jullie wil delen, is de uitkomst van een (kleine) groepsdiscussie over de kwalificaties waaraan een architect moet voldoen. In dit geval van een bedrijfsarchitectect maar die zijn bijna allemaal eveneens van toepassing op welke andere architect dan ook. De uitkomst komt in grote mate overeen met wat ik ervan vind:

Kennis, vaardigheden en gedrag en enkele hulpmiddelen.

Vakkennis:

· Kennis hoe de slag te maken van richten naar inrichten

· Domeinoverstijgende kennis (generalist) met enige kennis van enkele domeinspecifieke zaken (specialist)

· Kennis van de (soort) organisatie/ bedrijf: Kennis van de stand van zaken / volwassenheid van de architectuur en de informele structuren

· Kennis van de fase waarin de organisatie en de architectuur(rol) zich bevindt

· Kennis van de rollen binnen de organisatie

· Affiniteit met ICT (liefst niet te veel van techniek)

Vaardigheden:

· Kunnen samenwerken en ontwikkelen voor samenhang

· Architectuur kunnen verbinden met bedrijfsstrategie

· Draagvlak kunnen creëren voor samenhang

· Architectuur kunnen vertalen naar principes en instructies

· Organisatieontwerp als ‘gegeven’ beschouwen

· Kunnen regisseren

· Kunnen communiceren

· Gesprekpartner van C-level, senior gesprekspartner kunnen zijn

· Onafhankelijk kunnen zijn binnen de gegeven kaders

Gedrag:

· respect hebben voor specialisme, begrip voor specialist

· durf hebben, willen pionieren

· geduld hebben, blijven herhalen en verklaren

· de business willen opzoeken

· de discipline hebben om te blijven leren

Hulpmiddelen om de kwalificaties te ‘krijgen’

· Ervaring (met veranderen) opdoen

· Elke 5 jaar doorstromen

· Snuffelstages voor introductie in vak/ of organisatie

· Presentaties houden,

· Interne verkoop van architectuur

· Bijpraten met vakgenoten

· Telkens moeilijker of ingewikkelder zaken oppakken

· Horizontaal en verticaal netwerken

· Intervisie, coaching en opleiding

Als jij hierop wilt reageren: mail me dan op info@abc-thinkbig.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *