7 misverstanden, nummer 3

7 misverstanden, nummer 3

Hoge kwaliteit van een systeem = hoge output.

In mijn artikel /blog noemde ik als voorbeeld bedrijven die door de moedermij / multinational zijn opgezweept om zeer hoge output te leveren. Deze worden vervolgens in de uitverkoop gezet nadat ze voldoende zijn uitgemolken. Meestal hebben deze bedrijven 1 specifiek ding waar ze een hoge productie van kunnen leveren. Of deze productie van hoge kwaliteit is, is niet belangrijk. Het gaat om er geld aan te verdienen, als speculatieobject of als wisselgeld. Als het echt om kwaliteit ging dan was de holding er namelijk alles aan gelegen het bedrijf te behouden.

Degene die vakinhoudelijk georiënteerd zijn – de goede medewerkers of de informele leiders – hebben door dat kwaliteit heel iets anders is dan hoge productie. Ze zijn vaak blind voor de bedoelingen van de holding of ze hebben ‘t door en gaan serieus op zoek naar ander emplooi Of zijn inmiddels al vertrokken of staan op de rand van een burn-out. De manager gaat door met maatregelen voor het opkrikken van de productiecijfers want daar zijn zij met name goed in.

Een ander voorbeeld is die uit de veeteelt / bio-industrie. Dat kennen we allemaal. Kuikens die zo opgefokt worden dat hun blanke kippenborstjes in verhouding tot hun skeletjes zo zwaar worden dat ze door hun pootjes zakken. Hoge productie per kip? JA. Kwaliteit? NEE.
Varkens en kalveren opgehokt in een ruimte, afgepast op de vierkante millimeter. Hoge productie aan vlees per vloeroppervlak? JA. Kwaliteit van vlees? NEE, het smaakt nergens meer naar. Daarnaast bijten de dieren elkaar de staart af, kluiven op elkaars oren en lijden aan bloedarmoede. En zijn kandidaat voor de vreselijkste ziektes. Daarvoor krijgen ze hoge dosis aan antibiotica toegediend waardoor de consument er resistent van wordt.

Als we voorbeelden van dit misverstand in de software-industrie willen vinden, hoeven we ook niet ver te zoeken. In een software ontwikkelproject is bijvoorbeeld een zeer hoog aantal regels code echt geen teken van kwaliteit. Sommige vergelijken het KLOC (dat betekent, dacht ik, kilo lines of code) per project. Ik zag dat nog niet zo lang geleden in een presentatie over gedistribueerde c.q. offshore softwareontwikkeling. Het team produceerde in verhouding tot een traditioneel software ontwikkelteam vele malen meer. Hoge productie? JA. Maar leverde het ook waarde voor de klant? Of ging het hier om KLOC in de betekenis van “kilo load of crap”?

Het Agile principe: ‘Simplicity–the art of maximizing the amount of work not done–is essential’ is hierin erg duidelijk. Less is more. Ook het principe van ‘a sustainable pace indefinitely’ geeft al aan dat er kwalitatief goed gewerkt moet worden, waardevolle zaken opgeleverd moeten worden al is dat in verhouding bijzonder ‘klein’. Dit is essentieel. Kwaliteit heeft tijd nodig. Bij een hoge productie per sprint is er een grote kans op blijvende problemen. Het invoeren van een kanban (Lean) systematiek in een sprint is, naast nog enkele andere technische zaken, ook een manier om de software kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd een constante stroom te handhaven.

Ook bij Lean gaat het om duurzaam waarde toevoegen / succes. Bij problemen leggen we de lijn meteen stil, we verhelpen het probleem en eerst dan gaan we weer verder. Ook hier heeft kwaliteit tijd nodig. Pas na vele iteraties en feedbackloops komt een groei in kwalitatief goede en hoge output. Deze groei bereik je via Lean met continu verbeteren (Kaizen). Terwijl overproductie sowieso als een verspilling wordt beschouwd.

Om nog maar eens een paar voorbeelden te geven van hoge output en bedenkelijke kwaliteit:

· De ontvangst van een hoog aantal – slecht ingevulde – formulieren,

· tig wekelijkse rapportages over de voortgang van een project zonder dat risicobeperkende maatregelen werden uitgevoerd, een ontwerp op hoofdlijnen van 284 pagina’s en 3 PSA’s van ieder minimaal 70 bladzijden die niemand aansprak behalve de makers

· Een in 2 weken tijd opgestelde lijst van 392 non-functional requirements. JA, lekker snel en hoge output. Kwaliteit? NEE. Men zag door het spreekwoordelijk bos de bomen niet meer. Om er ‘iets’ mee te kunnen moest deze lijst dan maar eerst gerubriceerd worden in de bekende Quint2 kwaliteitsaspecten. Ha, kwaliteit? Welnee, vervolgens kwam men er achter dat dit weinig hielp, waarna met de MOSCOW methodiek e.e.a. teruggebracht werd tot ca. 50 must haves.

Dat waren sprintjes trekken met hoge productie, de druk werd telkens opgevoerd. Die 50 must haves, overigens, bleven daarna onderwerp van eindeloze discussies en werden steeds minder relevant.

Je kunt wel stellen dat ik op meerdere momenten in de tijd en op zeer verschillende niveaus heb ervaren dat hoge output niet hetzelfde is als hoge kwaliteit. Het is eigenlijk van de gekke dat er in elke taal wel een waarheid te vinden is dat aantoont dat de hoge kwaliteit van een systeem niet het zelfde is als hoge output. Je vraagt je af waarom managers nog steeds deze waarheid blijven ontkennen.

Ik heb zelf eens op de man af gevraagd waarom bepaalde maatregelen genomen werden die de 1 jaar geleden afgegeven planning zouden respecteren maar die in mijn ogen de kwaliteit teniet zouden doen. Mij werd toegebeten dat het was om de druk op te voeren! Precies mijn punt: is niet alleen slecht voor de kwaliteit maar is uiteindelijk ook contraproductief. Mijn argumenten kwamen echter niet aan en we moesten doorwerken tot 12 uren per dag. Mijn analyse met voorstellen en alternatieven werd als bedreigend gezien en ik was opgelucht dat ik het project kon verlaten. En ik was een illusie armer: dat een doorsnee manager ook een leider zou kunnen zijn.smiley

Eigenlijk geldt voor alle voorbeelden, hier gegeven, dat beter het principe ‘work slower to go faster’ toegepast zou moeten worden. De chinezen hebben ook een mooi gezegde “’we hebben haast, dus laten we eerst eens rustig nadenken’. Of wat vind je van deze: “work smarter, not harder”. Deze laatste probeer ik al sinds een jaar of 20 uit. (met wisselend succes, dat is dan wel duidelijksmiley)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *