samenvatting SIMPEL

samenvatting SIMPEL

Mijn serie van SIMPEL/SIMPLE blogs startte al met een samenvatting die ik hier nog maar eens herhaal:

S = van succesverhaal, success story

Deze letter staat voor het succesverhaal; waar wij onze bijdrage aan willen leveren. Zoals die maatschappelijk relevante dienst die je wilt helpen realiseren, het betekenisvolle – virtuele- netwerk waar je voor wilt inzetten of het mooie product dat de organisatie maakt. Niet de losse flodder of oekaze van de zoveelste manager, die tegenwoordig ook nog denkt je coach te kunnen zijn, en de aangekondigde structuurverandering volgens het ‘old school management denken’.

I = intelligent, intelligence

Deze letter staat voor hoe en of er is nagedacht over de vraag achter de vraag van een klant, de organisatie, jouw manager of andere belanghebbende. Of dat een opdracht / taak wordt verstrekt voor een korte termijn oplossing. Projecten worden maar al te vaak platgeslagen in COPAFIJTH aspecten en jouw bijdrage aan je werk/ de samenwerking met je collega’s en jouw doelen teruggebracht naar SMART formuleringen. De kwaliteit, het verstand en de emotie is gedegradeerd tot een resultaat afspraak waarop je afgerekend wordt.

M = Missiegedreven, mission driven

Deze letter staat voor het grotere geheel, jouw missie, de missie van de organisatie of datgene waaraan jij je kunt verbinden. En het staat voor de vraag of er slechts aandacht is voor de gebeurtenissen binnen het eigen subsysteem.

P = Passie, passion

De letter P staat voor de passie die jij hebt om dingen te bereiken, waar je warm voor loopt. De vraag waar je zelf de verantwoordelijkheid voor wilt nemen alleen en / of samen met je collega’s, zakenpartners en vrienden.

E = Energiegevend, Empowerment & Energizing

De E staat voor de vraag of je energie krijgt of opwekt om een bepaald doel te bereiken. Of voor de constatering waar jouw energie van wegstroomt en dus afscheid van zou moeten nemen.

L = Liefde & leiderschap, love & leadership

Dit is de tijd waarin de liefde voor macht (en geld = shareholdersvalue) moet worden gebalanceerd of eigenlijk wordt weggestreept! met de macht van de liefde. Een voorliefde voor geld / status is niet meer genoeg. Respect is liefde in werkkleding. Leiderschap is méér zingeving en naast elkaar staan.
Het afgeleide doel van mijn schrijfsels is natuurlijk om de onliners die ik zo regelmatig gebruik, meer praktisch te maken zodat het geen loze woorden zijn. Ze moeten minimaal duiden op welke andere aanpak tegenwoordig nodig is in de relatie tussen leidinggevenden, managers, coaches en mensen “in de uitvoering”.
Mijn simpele advies is als volgt:

Denk in S&I

Denk groots en denk in intelligente (kleine) stapjes zonder het geheel en vooral zonder je collega en medemens uit het oog te verliezen. Als iets geregeld moet worden of we moeten met zijn allen iets voor elkaar krijgen, beperk je dan niet slechts tot de (on)mogelijkheden die jij ziet. En doe dat denken en bedenken vooral niet in je eentje. De S en de I zijn vooral gericht op het denken (hoofd).

Handel in M&E

Missiegedreven zegt iets over het doel en E iets over de energie en de kracht die je daarvoor hebt. Deze letters zijn met name gericht op het doen (de handen) Is alleen de leider of manager ervoor verantwoordelijk dat de goede strategische keuzes gemaakt worden dan moet deze keuzes transparant zijn zodat jij helder kunt krijgen waar de balans ligt tussen je eigen missie en die van de organisatie en of / hoe dat bij elkaar past. Het aller- allerbeste is het als je samen met de eigenaar(s) van het bedrijf en je collega’s de missie en de strategie kunt creeeren. Dat geeft de energie om aan te pakken!

Voel met P&L

Blijf met jezelf en met elkaar in contact. Blijf verbonden met je netwerk en hou voeling met wat anderen doen, vooral ook in de organisatie waar je werkt. Breng passie en liefde op de werkplek en laat je vooral door elkaar inspireren. De P en L zijn gericht op het voelen (het hart).

Wat kun je met het SIMPEL concept?

Je kunt het SIMPEL concept als een soort reisgenoot, een partner of misschien wel als een waardesysteem of wellicht slechts als een referentie gebruiken. Gebruik het alsjeblieft beslist niet als aanstuurmiddel want dan verwordt het weer als een managementtool waar alle emotie uit verdwenen is. Dan dient het weer als meetlat voor een in geld uitgedrukte businesscase, die een nauwkeurigheid en resultaat veronderstelt, die nooit maar dan ook nooit gehaald gaan worden.

Wat ik voor je kan betekenen?

Het meest simpele, maar minst SIMPEL, is dat ik je een (lange) literatuurlijst geef, afhankelijk van in welke richting of domein je zoekt.

Als je er (na het lezen) meer van wilt weten, kan ik er een presentatie (ook in ENG) van geven. Of beter nog: ik kom een Open Space met dit thema bij jullie ‘organiseren’.

Daar waar het gaat om andere manieren om projecten te managen, leg ik dat graag uit. Mocht ik het niet weten of ik kan je niet – meteen- helpen weet ik welke inspirerende leidinggevende, Agile coach, scrum master of lean architect je graag wilt helpen.

Als je een vraag hebt: tweet mij of stuur een ‘direct message’, stel een vraag via LInkedIn.

Je kunt wat mij betreft ook schrijven / e-mailen naar info@abc-thinkBIG.com of plaats een reactie hieronder of bel mij (mobiele nr. staat op de home pagina)

En, mits ik dit kan plooien met mijn werk, mag je mij vragen om als adviseur, gastdocent of als begeleider op te treden tijdens de zogenaamde kantooruren (1) en in mijn vrije tijd (2)

Waar je mij mee kunt helpen

Als je een suggestie hebt om mijn concept nog beter te maken of een verhaal met mij wilt delen, waaraan je denkt als je dit gelezen hebt? Dan ontvang ik dat graag!
Op dit ogenblik maak ik van de weblogs een boekje en ben ik bezig na te gaan of ik dat in eigen beheer kan doen om de kosten van het maken te drukken. Graag wil ik de (financiële) drempel zo laag mogelijk houden om dit te realiseren.
Ook probeer ik van mijn stukjes een Engelse vertaling te maken en ben op zoek naar iemand die mijn Engelse teksten kan reviewen.
Mocht je suggesties hierover hebben dan hou ik mij aanbevolen!

(1) Dit mits ik voor de reguliere uren een redelijke compensatie krijg.
(2) in mijn vrije tijd vraag ik als vergoeding een kostenloze deelname aan een congres, het kunnen volgen van een bepaalde training, etc.

2 comments

Zojuist even gekeken op jouw website en zo op het eerste oog zitten wij vrijwel op dezelfde golflengte. Ik heb snel even gekeken naar de door jou bedachte metafoor binnen Simpel. Zoals je gisteren al zei zit mijn verbinding inderdaad bij de E van energie. Alles is energie is niet zomaar iets maar juist allesomvattend.
Via het instrument van de vijfelementen zijn wij nu in staat om alle energieën te duiden dus ook het bedrijfsproces. Zoals gisteren
bleek zitten de grootste faalkosten procentueel gezien bij de mens en dat is natuurlijk niet zo vreemd omdat wij zelf er machines van zijn gaan maken. Die tijd is nu voorbij en nieuwe methoden en technieken zijn nodig om de mens weer centraal in het proces te kunnen gaan zetten.
We moeten weer terug naar de essentie van de onderneming en pas als we die opnieuw vastgesteld hebben, kunnen we de daaruit voortvloeiende behoeftes duurzaam gaan invullen.
Als organisaties daar niet volledig in mee kunnen of durven gaan dan dragen onze diensten niet bij aan duurzaamheid voor de lange termijn. Daar zijn de oude adviseurs, die van het oude rationele denken, voor.
Wij zijn van het nieuwe denken dus kijken wij naar het totale plaatje omdat alles met elkaar in verband staat. Wat ik hiermee bedoel is prima weergegeven in het artikel Business Spiritualiteit:
vernieuwende beelden voor duurzame Organisaties en ICT. Dit artikel heb ik samen met Theo Severien en Hans Mulder geschreven. Ik kan nu met grote zekerheid zeggen dat de oplossing van al onze problemen zo SIMPEL is dat het haast eng is om het te geloven.
De praktijk laat ons dagelijks zien dat we niet hoeven te twijfelen want het werkt. Het benodigde empirisch bewijs is geleverd. M.a.w. wij hebben een nieuwe methodiek ontwikkelt die niet statisch maar juist dynamisch is. Precies wat we nodig hebben om het op een verantwoorde wijze te kunnen implementeren in bedrijfsprocessen.
De nieuwe weg naar duurzaamheid voor de lange termijn. kijk ook eens naar mijn website www punt pakua – adviseurs punt nl

Wat ik met je deel is dat de tijd aan het veranderen is en dat
in sommige gevallen de oude wijze van organiseren niet meer relevant is.
Ik denk dan aan boeken als ‘de menselijke economie’ van Ad
Broere.
Ik denk ook dat meer en meer mensen op zoek zijn naar zingeving,
wat jij waarschijnlijk met bijv. de P en M bedoeld.
Dus ik herken wel een aantal zaken…
En het raakt licht een aantal dingen waar ik zelf mee bezig ben…
De drie-eenheid van handen, voeten en hoofd zie je ook vaker
zoals bijv. bij Otto Scharmer in zijn theory-U, ken je dat? Die heeft veel samengewerkt met Peter Senge van de fifth discipline, de lerende organisatie etc…Ik heb evt.een site van wel 150 interviews van Scharmer met professors, wetenschappers,Zenmeesters ( !, haha)) etc. om die nieuwe theorie op te stellen m.b.t.
organiseren..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *