een avondje NIMF

een avondje NIMF

Het heeft enige jaren geduurd voor ik echt eens in de gelegenheid was om een NIMF avond mee te maken en ik denk dat ik de juiste heb gekozen (om mee te starten J) NIMF is de afkorting van netwerk voor informaticae, mathematicae en fysicae.

Op vrijdag 23 augustus in Amersfoort om 17:00 uur rij ik de zonnige parkeerplaats op van de Kabouterhut, een pannenkoekrestaurant met een koele zaal in de kelder.

Daar tref ik de eerste 2 ‘beta’ dames aan in de zaal waar straks zo’n 12 andere dames naar de presentatie van de gast komen luisteren. Ze zijn van het bestuur van NIMF en ik wordt van harte welkom geheten.

De gast is: Petra Rudolf, professor in de natuurkunde (Experimental Solid State Physics volgens LinkedIn nl. http://linkedin.com/pub/petra-rudolf/13/842/304/ )

Zij onlangs is geëerd met een lintje in de orde van Oranje Nassau. Dat is wel bijzonder. Meestal wordt een lintje uitgereikt als je met pensioen bent, een man bent en Nederlander van nature….. Petra is geen van drieën: ze werkt nog volop en met plezier, ze is een vrouw én van Duitse afkomst.

Bij aanvang maken we kennis, drinken koffie, thee of een frisje en er staan een lekker Petit Fours op de tafels. Ik kijk mijn ogen uit. De dames die zo successievelijk binnendruppelen zien er heel ‘anders’ uit dan in de omgevingen waar ik normaal gesproken frequenteer. Beetje studentikoos, zoals leraressen er uit zien.
Anders dan de zakelijkheid van een kantoor of hoe sales personen doen, anders dan programmeurs en testers, ook anders dan ik in het Agile wereldje tegen kom. Terwijl dat laatste toch heel divers is. Allen blijken fysici of mathematici te zijn. Ik tref geen dames informatici aan. De dames
hebben een onderzoekende en serieuze houding en zijn nieuwsgierig naar wat ik van deze bijeenkomst verwacht.

Ca. half zes begint Petra met haar presentatie en laat ons als eerste een foto zien van mw. Fan, een Chinese die al in de 1e eeuw na Christus uitvond hoe je zilver uit gesteente kreeg (met kwik), wat we hier in Europa eerst 1000 jaar later door hadden. Daarna volgt een plethora aan vrouwen in de wetenschap vanaf de 11e tot in de 19e eeuw. Het voert te ver om ze allemaal te beschrijven. Aan het enthousiasme van Petra kon je merken wie haar favorieten waren. Ik zal er hierna een aantal beschrijven. (en een link bijvoegen vanuit wikipedia)

Wat mij opviel en wat Petra ook bevestigde is dat de dames wetenschappers meestal in een klooster werkten of van rijke komaf waren of getrouwd waren met een echtgenoot die wetenschapper was. Dat komt omdat vóór en tijdens de middeleeuwen wetenschap vooral in kloosters werd beoefend. Dit veranderde na de grote pestepidemieën. Vanaf die tijd verloren de kloosters de macht over de wetenschap en namen de universiteiten dit over. Met uitzondering van Italië. Er zijn dan ook veel Italiaanse vrouwelijk wetenschappers. Verder hadden alleen vrouwen uit gegoede milieus toegang tot dergelijke leermogelijkheden & wetenschap.

Hildegard van Bingen http://nl.wikipedia.org/wiki/Hildegard_van_Bingen

Leefde van 1089 tot 1179. Eerst kloosterling later abdis, kreeg onderwijs in de 7 vrije kunsten (grammatica, rekenkunde, retoriek, logica, kosmologie, meetkunde en muziek). Zij schreef veel geschriften over medicijnen en haar visie op het heelal. Later maakte zij een condependium van alle beschikbare kruiden en medicijnen en hun werking. Ook schreef zij een  boek over gynaecologie met symptomen en anamnese van het vrouwelijk lichaam en, voor die tijd ongehoord en onbekend, over wat je nu als een orgasme (bij de vrouw) zou kunnen beschrijven. Daarnaast stichtte ze een eigen klooster
en adviseerde regelmatig koningen en adellieden.

Laura Bassi http://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Bassi

Leefde van 1711 tot 1778. Werd op haar 21e als eerste vrouw ooit, benoemd tot professor in de natuurkunde aan de universiteit van Bologna. Nu moet je weten dat voordat je natuurkunde kunt studeren je eerst filosofie en vervolgens medicijnen met goed gevolg moest hebben gedaan voordat
je een keuze vak als natuurkunde mocht doen.

Op 27 jarige leeftijd trouwde ze met Giuseppe Veratti met wie ze 12 kinderen kreeg. Ze was zo’n beetje de protegé van paus Benedictus de 14e, die tegen censuur op de ontdekkingen en geschriften van Galileo en Newton was. Ondanks dat ze , voor die tijd, veel aandacht aan haar kinderen schonk, was Laura in staat om 14 boeken over mechanica en elektriciteit te schrijven.

Mary Sommerville http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Somerville

Leefde van 1780 tot 1872. Zij leerde eerst op 10 jarige leeftijd te schrijven en wat elementaire rekenkunde. Omdat ze zo’n goede leerling was kreeg ze vervolgens ook les in Latijn en andere vakken. Dat was allemaal privé les. Haar 1e man met wie zij op haar 24e trouwde vond dat onderwijs en wetenschap niet aan vrouwen besteed was dus studeerde zij in het geniep. Haar man overleed vrij jong en de erfenis stelde haar daarop wel in staat wetenschap te beoefenen. Zij trouwde met een verre oom, ook Somerville genaamd, die haar wel steunde in haar wetenschappelijk aspiraties.
Mary vertaalde o.a. de wiskundige formules van Laplace. Nu moet je weten dat vertalen niet inhield van 1 op 1 in een andere taal. Hier wordt bedoeld het in begrijpelijke mensentaal vertalen en uitleggen met schetsen van de formules zodat dit later als lesmateriaal gebruikt kon worden. Zij bestudeerde de banen van de toen bekende planeten en haar theoretische beschrijvingen maakten dat John Couch Adams op zoek ging naar de planeet Neptunes (en ‘m ontdekte).

Ik heb vele vrouwelijke wetenschappers, die Petra heeft benoemd en kort beschreven, overgeslagen. Een opsomming van diegene die ook nog
de revue passeerden:

 • Sophia Brahe (1556-1643), Isabella Cortese (? – 1561)
 • Suor Maria Celeste, (1600- 1634)
 • Elisabeth Koopman Hevelius (1647-1693)
 • Maria Sibylla Merian, (1647-1717)
 • Emilie Debreteuil Marquise de Chatelet (1706– 1749)
 • Anna Morandi Mazoline (1716 – 1774)
 • Nicole René Lépaute (1723-1788)
 • Lucia Galeazzi Galvani (1723- 1788)
 • Maria Angela Ardinghelli (1730-1825)
 • Marie Anne Pierette Paulze Lavoisier (1758 – 1836)
 • Sophie Germain (1776 –1831),
 • Agnes Pockels (1862 – 1935)

En dit waren nog slechts de dames natuurkundigen, wiskundigen en die medicijnen beoefenden.

Later in onze geschiedenis ontvingen een 5 tal vrouwen natuurkundigen/scheikundigen de Nobelprijs: Curie (2x), Goepert-Mayer, Crowfoot-Hodgkin en Yonath

Er zijn nog vele andere dames die filosofie als wetenschap beoefenden en de informatici zijn al helemaal niet aan bod gekomen. In totaal zijn er aan 43 vrouwen Nobelprijzen uitgereikt. Waarschijnlijk zijn even zoveel dames die de Nobelprijs misliepen omdat hun professor, hun echtgenoot en/of medeonderzoeker er met de titel vandoor gingen. Voorbeelden hiervan zijn: Emmy Noether (wiskunde), Lise Meitner (kernsplitsing), Chien
Shiung-Wu (deeltjes), Rosalind Franklin (dna), Joscelyn Bell-Burnell (pulsars)

Na deze zeer interessante presentatie volgde een levendige discussie die tijdens en na het warm- en koud buffet werd voortgezet op het terras. Netwerken in het zonnetje! Helemaal mijn ding.

Dit moeten we vaker doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *