Categorie-archieven: laatste nieuws

Dit is nr. 1 van een serie van blogs over de 7 grootste misverstanden die leven bij managers. Deze zeven misverstanden zijn: 1. goed geregeld = het hebben van een handboek2. kwaliteit = certificering3. hoge kwaliteit van het systeem = hoge output4. gecompliceerdheid = complexiteit5. het dashboard = de wedstrijd6. meten = weten7. leiderschap = management Hoewel in mijn verhaal nauw samenhangt met de blog over misverstand nr.2: kwaliteit = certificering, gaat deze blog over het 1e misverstand: Goed geregeld = het hebben van handboeken Vooral grote organisaties huisvesten managers die in deze vergelijking geloven. In groots en meeslepende certificeringstrajecten worden alle procedures, protocollen en handleidingen op papier gezet of in digitale opslagruimten opgeslagen. De papieren handboeken verdwijnen na korte tijd in de kast om te verstoffen. De digitale bibliotheek wordt na enige tijd niet meer ingezien of men weet ze niet meer te vinden. Dat zien we zo vaak…

Verder lezen

In Software Release Management, een Array uitgave, schrijf ik regelmatig een stukje (column). Dat gaat altijd over Leiderschap, Agile en (service georiënteerde) Architectuur en BPM of ander ICT onderwerp. Meestal in combinatie. De reden dat ik juist over deze onderwerpen schrijf (en praat, blog en soms zelfs zeur ) is omdat ik vind dat ze enorm veel met elkaar te maken hebben. Sterker nog, ik denk dat ze niet zonder elkaar kunnen floreren. Helaas is de ruimte dat zo’n column krijgt beperkt en moet, wat ik zeggen wil, zeer gecondenseerd verwoord worden. Regelmatig krijg ik daarom vragen en opmerkingen van mensen die vinden dat het jammer is dat ik er niet verder op ingegaan ben. Zo ook met betrekking tot de 7 misverstanden die managers hebben. Daarop werd gereageerd dat over elk van de misverstanden wel méér te zeggen valt of uit te leggen is. Ook de verwijzing naar Agile…

Verder lezen

Gisteren, 17 oktober werd een rondetafel interview gehouden met als thema: hoe kunnen we de grote ICT projecten van de Overheid tot een succes maken? (en wat kunnen Agile methoden daaraan bijdragen) Uiteraard met referte aan het “WIA fiasco”. Omdat ICT, Overheid, Agile (en WIA) mij nauw aan het hart liggen heb ik de uitnodiging om daaraan mee te doen, aanvaard. Het was voor mij weer eens aanleiding om na te gaan wat volgens mij de redenen waren dat het programma (project met deelprojecten) zo gierend uit de hand gelopen was en waar ik gedurende de tijd (aug. ‘07 tot sep. ‘08) dat ik een bijdrage aan het project mocht leveren, over heb gecommuniceerd. Voor zover ik mij herinner en (chronologisch) kon terugvinden in mijn persoonlijk administratie: Er was geen enkele gebruiker aangehaakt (half aug. 06!) Bizar maar waar. Op z’n hoogtepunt waren er 160 personen betrokken bij het project,…

Verder lezen

Op de website van mijn nieuwe werkgever heb ik zeer onlangs een tweede weblog bijdrage over architectuur geplaatst: Architecture part II, back to the digital world. Het gaat o.a. over architectuur op concern niveau en over het concept ‘werken onder architectuur’ Je kunt dit stuk lezen door hier te klikken. Veel leesplezier! On the website of my new employer i recently posted my second weblog on (digital) architecture: Architecture part II, back to the digital world. It’s about enterprise architecture and the concept of “changing under architecture” Klick here to read it. Have lot’s of fun reading it! Mary

Op 5 juni en 6 juni heb ik een zogenaamde Agile Open Space conferentie bijgewoond. “Open space” is een manier van bijeenkomen of confereren met een minimale set van vooraf vastgestelde richtlijnen. De principes die wel gelden komen van de “Open Space Technology”, Maar eigenlijk is er helemaal geen vooraf vastgesteld programma, geen vooraf opgestelde agenda en de deelnemers die komen opdagen zijn – hoe dan ook – de juiste personen. Klinkt behoorlijk losjes voor een gestructureerde persoon zoals ik maar ik vond dat ik het eens moest meemaken . Wat wel georganiseerd was waren de ruimtes, er waren whiteboards, flipovervellen, stickies en stiften en een ‘rubber duck’. Deze rubber duck’ deed dienst als een soort microfoon maar dan zonder geluidsversterking. Het kwam erop neer dat wie de rubber duck in de handen nam het woord kreeg. Iedereen zei overigens dat het een ‘çhicken‘ was. Maar ik zweer het, het…

Verder lezen

Dit is een bericht om u attent te maken op een initiatief van enkele Linked-In leden. Linked-In is een professioneel digitaal netwerk met meer dan 12 miljoen leden. Enkele van deze netwerkers zijn geinspireerd geraakt door het boek en de film ‘pay it forward’ waarin een jonge knul persoonlijk 3 goede daden verrichtte voor drie verschillende mensen met de enige voorwaarde dat deze mensen op hun beurt 3 goede daden zouden verrichten voor anderen. Dit zou een kettingreactie teweeg moeten brengen van goede daden. Er is nu een website gestart: www.do-a-deed.com. Kijk er eens naar alstublieft. Misschien brengt het u om te beginnen op ideeën en goede voornemens. Het bericht was als volgt: “This is to update the LI-users and to get more people involved! The Pay It Forward website project has kicked off! We got a great team together and we are already getting loads of people involved in…

Verder lezen

Vandaag is de weblog van Amsterdam Breed Consultancy-thinkBig, kortweg ABC-thinkBIG gestart. ABC-thinkBig is een groep van 4 enthousiaste bedrijfskundigen die u advies op alle bedrijfskundige gebieden willen geven. U moet hierbij denken aan vraagstukken over organisatiediagnose en -ontwerp, strategieontwikkeling, informatie- en kennismanagement, internationalisering, marketing en bedrijfsontwikkeling, hrm en besturing. Nadere berichten volgen…….. ___________________________________________________________ For our international clients: Today the weblog of ABC-thinkBig has started. ABC-thinkBIG is a group of 4 enthusiastic academics that can give you advice on all business related issues such as: organizational diagnosis and design, strategy development, information and knowledge management, international business, marketing and business development, hrm and managementcontrol. specific bulletins will follow…….

15/15