Site

Een netwerkvriendin en voormalig mede-studente stelde mij de volgende vraag: “Ha Mary, Kun jij mij nog eens uitleggen hoe ik LinkedIn kan gebruiken? Het kan best handig zijn nu ik ook per 1 juli als ZZP ‘er begin.<….>” Ik heb haar het volgende gemeld: ‘” Je kunt LinkedIn voor verschillende doeleinden gebruiken. 1. Om als netwerkplatform te dienen. Dan link je met andere mensen die al LinkedIn deelnemer zijn of je nodigt mensen uit om dat te worden. Je kunt ook mensen introduceren bij andere mensen zie onder knop ‘people’ 2. Je kunt mensen benaderen voor een ‘venture’ of 3. vacatures doorzoeken of personeel zoeken zie onder knop ‘jobs’ 4. kennis delen door vragen stellen en antwoord geven zie onder knop ‘answers’ 5. je kunt mensen een ‘aanbeveling’ geven of er voor jezelf een vragen aan jouw contacten. 6. Je kunt deelnemen aan bepaalde expertgroepen waardoor je zichtbaarheid groter wordt…

Verder lezen

“Sfeerverslag” Op 17 juni jl. ben ik naar de Technology day van Oracle gegaan. Omdat een collega meereed was de rit naar Nijkerk erg gezellig. De locatie was helemaal oké. Ook niet onbelangrijk: De koffie, lunch en hapjes, evenals de bediening waren goed. Na de gebruikelijke aankomstperikelen sprak Johan Doruiter (senior VP) over de stand van zaken bij Oracle maar hij vertelde verder niet iets van belang over de fusie en consequenties daarvan, met BEA. Op 1 juli a.s. is daar kennelijk een webconferentie over*1. Per 1 augustus is de fusie juridisch rond en op 10 september komt er een communiqué. De volgende spreker, Chris Baker, die ook VP is, vertelde vrijwel hetzelfde als Johan, maar nu in het Engels. Na een pauze van een half uur kwamen de parallelsessies aan bod. Jullie zullen begrijpen dat ik voor de SOA ‘tracks’ gekozen heb, wat ik overigens de hele dag heb…

Verder lezen

Op 5 juni en 6 juni heb ik een zogenaamde Agile Open Space conferentie bijgewoond. “Open space” is een manier van bijeenkomen of confereren met een minimale set van vooraf vastgestelde richtlijnen. De principes die wel gelden komen van de “Open Space Technology”, Maar eigenlijk is er helemaal geen vooraf vastgesteld programma, geen vooraf opgestelde agenda en de deelnemers die komen opdagen zijn – hoe dan ook – de juiste personen. Klinkt behoorlijk losjes voor een gestructureerde persoon zoals ik maar ik vond dat ik het eens moest meemaken . Wat wel georganiseerd was waren de ruimtes, er waren whiteboards, flipovervellen, stickies en stiften en een ‘rubber duck’. Deze rubber duck’ deed dienst als een soort microfoon maar dan zonder geluidsversterking. Het kwam erop neer dat wie de rubber duck in de handen nam het woord kreeg. Iedereen zei overigens dat het een ‘çhicken‘ was. Maar ik zweer het, het…

Verder lezen

A while ago I attended an international seminar on information management. Several well-known scientist and experts participated. Some lectures and presentations (break-out sessions) were given and a film was shown of interviews with several CIO’s of large Dutch companies. Of this day, two things in particularly stayed on my mind. First: I noticed that every CIO had his own idea about his role and influence on the company. Most interesting to me was to notice that they are not always allowed (granted) to play that role they themselves want to play. One of them – as if it was a mantra- said 4 times that: “if ýou don’t like this you’d better choose another job”. The other CIO’s were more subtle in their observations or did not mind the situation that much. It became clear to me that CIO’s must be able to play the political game in the organisations.…

Verder lezen

Nog niet zo lang geleden mocht ik een internationaal seminar bijwonen over informatiemanagement. Er waren diverse bekende sprekers en experts op hun gebied. Er werden enkele lezingen en presentaties (in zogenaamde break-outsessies) gegeven en ondermeer een film vertoond met interviews van CIO’s van grote Nederlandse bedrijven. Er zijn mij van deze dag twee dingen met name bijgebleven. 1e: Het was heel leuk om te zien dat de CIO’s ieder hun eigen smaak / idee hebben over hun rol in en invoed op het bedrijf. Het meest interessante voor mij was om op te merken dat hen niet altijd die rol gegund wordt, die zijzelf willen vervullen. Een enkeling vond dat lastig. Dat kon je merken omdat die enkeling, als een soort mantra, tot vier keer toe zei dat “als dit je niet beviel, je toch vooral een andere baan moest kiezen”. De andere CIO’s waren in hun opmerkingen subtieler of…

Verder lezen

SOA benefits, part I / How SOa? In the World of information technology (IT), in the 80’s most time was spent building server based applications. There were different operating systems and languages and programs generally didn’t speak to each other. The IT people thought, “Wouldn’t it be nice if we can put data from here into there?” So they worked all of the early 90’s to build bridges between all their different applications. Some IT people called these activities ‘integration’. In this period developers were working on a better model to develop and distribute software and standardize on common protocols, languages and frameworks. As time went by the applications needed to be updated, but the integration bridges were not flexible enough and usually broke when one of the applications changed. Every time the IT people would upgrade an application, they would have to build a new or change the integration…

Verder lezen

Dit is een bericht om u attent te maken op een initiatief van enkele Linked-In leden. Linked-In is een professioneel digitaal netwerk met meer dan 12 miljoen leden. Enkele van deze netwerkers zijn geinspireerd geraakt door het boek en de film ‘pay it forward’ waarin een jonge knul persoonlijk 3 goede daden verrichtte voor drie verschillende mensen met de enige voorwaarde dat deze mensen op hun beurt 3 goede daden zouden verrichten voor anderen. Dit zou een kettingreactie teweeg moeten brengen van goede daden. Er is nu een website gestart: www.do-a-deed.com. Kijk er eens naar alstublieft. Misschien brengt het u om te beginnen op ideeën en goede voornemens. Het bericht was als volgt: “This is to update the LI-users and to get more people involved! The Pay It Forward website project has kicked off! We got a great team together and we are already getting loads of people involved in…

Verder lezen

Vandaag is de weblog van Amsterdam Breed Consultancy-thinkBig, kortweg ABC-thinkBIG gestart. ABC-thinkBig is een groep van 4 enthousiaste bedrijfskundigen die u advies op alle bedrijfskundige gebieden willen geven. U moet hierbij denken aan vraagstukken over organisatiediagnose en -ontwerp, strategieontwikkeling, informatie- en kennismanagement, internationalisering, marketing en bedrijfsontwikkeling, hrm en besturing. Nadere berichten volgen…….. ___________________________________________________________ For our international clients: Today the weblog of ABC-thinkBig has started. ABC-thinkBIG is a group of 4 enthusiastic academics that can give you advice on all business related issues such as: organizational diagnosis and design, strategy development, information and knowledge management, international business, marketing and business development, hrm and managementcontrol. specific bulletins will follow…….

128/128